- PÅMELDING -
GJENREISNINGSSEMINAR 6.- 8. MAI 2016 I HAMMERFEST
Kryss av for hotell med overnatting:
Kryss av for måltider på hotellet - uten overnatting:
Informanter/tidsvitner - tilknytning til Trondenesleiren:
Jeg bodde i Trondenesleiren etter krigen
Jeg er etterkommer etter noen som har bodd
i Trondenesleiren
PRISER: **)
Helpensjon med 2 overnattinger, 2 middager, 2 lunsjer . . . . kr. 3125,-
Middag fredag . . . kr 350,-
Middag lørdag . . . kr 395,-
Lunsj lørdag . . . kr 245,-
Lunsj søndag . . . kr 245,-
Overnatting enkeltrom . . . kr 945,-
Overnattng dobbeltrom pr pers . . . kr 573,-
** All bruk av hotellets tjenester (overnatting, måltider mv.) betaler den enkelte direkte til hotellet.
Seminaret avholdes på Gjenreisningsmuseet, og overnatting/måltider skjer på Thon hotell Hammerfest.
Click here to open the date picker
PÅMELDINGSFRIST: 20.april