- Oppslagstavle slekt / lokalhistorie -

Full versjon: Jørgen Martin Ingebrigtsen
Du ser her en sammenfattet versjon av innholdet. Se full-versjonen med ordentlig formatering.
Jørgen Martin Ingebrigtsen - Henry Mathisen 20.Mar.2012:
Etterlyser mere om Jørgen Martin Ingebrigtsen som var far til Jenny Lorentsen som var kona til Godfred Ferdinan Lorentsen som var vaktmester på Trondnes skole og som var med kullkrana på havet et par ganger under krigen. Vet at Jørgen emigrete til Australia Brisbane Qveensland 5 mars 1900 med båten Oruba. Siden klarer jeg ikke å finne noe om han.
Referanse-URL: er